دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده علوم پایه

اخبار دانشکده

ارتقا مرتبه سه عضو هیات علمی دانشکده

 در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳دهمین جلسه از دوره سوم هیأت ممیزه دانشگـاه ولی عصر(عج) ، اعضای هیأت علمی ذیل ارتقا مرتبه یافته اند. علی رحمتی دکترای فیزیک -حالت جامد از دانشگاه ...
بیشتر بخوانید

اطلاعیه‌های دانشکده