دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده علوم پایه

اخبار دانشکده

ارتقا عضو هیات علمی گروه شیمی

در جلسه‌ی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ششمین جلسه از دوره چهارم هیأت ممیزه دانشگاه ولی‌عصر(عج)، آقای دکتر مهدی هاتفی اردکانی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه ولی عصر (عج) و دانش آموخته ...
بیشتر بخوانید