صفحه نخست » اخبار و رویدادها » ارتقا مرتبه سه عضو هیات علمی دانشکده

 در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳دهمین جلسه از دوره سوم هیأت ممیزه دانشگـاه ولی عصر(عج) ، اعضای هیأت علمی ذیل ارتقا مرتبه یافته اند.

علی رحمتی

دکترای فیزیک -حالت جامد از دانشگاه تبریز

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

ارتقا به مرتبه دانشیاری

 

حمیدرضا باغشاهی

دکترای فیزیک اتمی و مولکولی از دانشگاه یزد

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

ارتقا به مرتبه دانشیاری

 

علی دره کردی

دکترای شیمی آلی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

ارتقا به مرتبه استادی