صفحه نخست » اخبار و رویدادها » پژوهشگران برتر دانشکده علوم پایه معرفی شدند

پژوهشگران برتر دانشکده علوم پایه معرفی شدند

بنا به گزارش حوزه معاونت پژوهشی، آقای دکتر حسن رنجبر عسکری به عنوان پژوهشگر برتر در گروه تخصصی علوم پایه، آقای دکتر محمد ثابت به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه، آقای دکتر حسین مهرابی نژاد به عنوان پژوهشگر برتر گروه شیمی و آقای دکتر مهدی ملائی به عنوان پژوهشگر برتر گروه فیزیک انتخاب شدند. دانشکده علوم پایه ضمن تبریک به این همکاران گرامی، برای آنها آرزوی سلامتی و موفقیتهای بیشتر را دارد.